Dataskyddspolicy

1. Registeransvarig

Oy Savorak Laiturit AB

58900 Rantasalmi, Finland

företags-ID 2196944-3

2. Kontaktperson gällande register

Tomi Kokkonen
Puh. 050 5894 840 / +35850-5894 840 050 5894 840
sales@savorak.fi

3. Dataskyddsansvarig

Tomi Kokkonen

4. Namnet på registret

Kund- och marknadsföringsregister av Savorak Oy

5. Behandling av personuppgifter och rättsliga grunden

Datan som samlas in i samband med köp är enbart avsedd och anpassad för att fylla några viktiga förpliktelser i avtalen gällande kundförhållanden; för dig som kund, för oss som företag och Finlands lagar. Registeransvarig har rätt att bedriva marknadsföring på grund av ett rättsligt intresse.

Inga uppgifter vi har samlat in enligt denna dataskyddspolicy säljs, erbjuds eller ges till någon annan part avsett att användas inom annan verksamhet än vår.

6. Information i registret

Registret innehåller följande personuppgifter av kunder: namn, adress, telefonnummer, e- postadress samt närmare information gällande behandling av kundförhållanden.

7. Kakor (Cookies)

Google Analytics webbplatsstatistik- och marknadsföringssystem används på Savorak webbsidor. Genom kakor (cookies) samlar systemet information om besökare. Informationen används dock inte för att känna igen särskilda besökare utan informationen används endast för att förbättra webbsidor och servicen. Google Analytics förmedlar och sparar information på sin egen server.

8. Lagbundna informationskällor

I registret samlas information om den registrerade samt om källor gällande kunder och samarbetspartner. Information samlas också från offentliga källor; företagens kontaktinformation av deras webbsidor eller adressregister.

9. Lagbundna utlämningar av information

Kunduppgifter kan utlämnas till myndigheter för lagliga ändamål. Uppgifter delas inte ut till tredje parter eller andra samarbetspartner automatiskt. Registeransvarig delar ut kundens uppgifter till tredje parten om registeransvarig är utmanad av den registrerade att dela ut information eller om rättsliga myndigheten kräver registeransvarig att ge specificerad information av databasen.

10. Information till tredje länder eller internationella organisationer

Information utlämnas inte ut till tredje länder eller internationella organisationer.

11. Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter i registret. Efter att ha gjort exakt och specificerad utredningsbegäran har den registrerade rätt att få information om sig själv samt information i inspelningar. Utredningsbegäran ska ges skriftligt och underskriven till registeransvariges kontaktperson. Som bilaga krävs en kopia av ID-kortet med bilden.

12. Rätt att utmana korrigering och borttagning av information

Registeransvarig måste korrigera felaktiga personuppgifter i registret. Registeransvarig måste också kolla och uppdatera uppgifter i registret. Den registrerade kan också utmana registeransvarig att ta bort den registrerades uppgifter i registret. Dataskyddsansvarig leder dessa behandlingar.

13. Andra rättigheter gällande behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att utmana begränsning av behandling av sina personuppgifter. Den registrerade har också rätt att få alla sina egna personuppgifter som han har gett till registeransvarig. Uppgifterna ska vara i väl organiserad form och läsbara på nätet. Den registrerade har rätt att ge uppgifterna till någon annan registeransvarig. Dessutom har den registrerade rätt att motstå behandling av uppgifterna, automatiskt beslutfattande samt profilering.

14. Borttagning av uppgifter och förvaringstid

Registeransvarig tar bort kundens uppgifter när det inte längre finns affärsmässiga anledningar för bearbetning av uppgifter. Den registrerade kan också själv, baserad på lag, kräva registeransvarig att ta bort uppgifterna.

Personuppgifter förstörs genom att skriva över när det inte längre finns anledning att bearbeta eller spara uppgifterna. Uppgifterna tas inte bort om lagen något annat bestämmer eller den behöriga myndigheten har börjat processen där förutsätts att registeransvarig ska spara uppgifter eller någon annan instans kräver dataskyddsbeslut för uppgifterna på grund av lagstiftningen i Finland.

15. Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy har accepterats kontinuerligt och granskats 6.2.2020.

sv_SESV